DFS Magdalénka
SK EN

Vedenie

Štatutár
Alžbeta Vozárová

Umelecká vedúca
Veronika Hajdučíková

Tanečný pedagóg
Adriana Mudrochová, Pavol Dobrovodský, Lucia Ondovčíková

Organizačná vedúca
Adriana Mudrochová

Hlasový pedagóg
Mirka Záhumenská-Sandtnerová

Korepetícia
Martin Dravecký, Pavol Zeliska

Vedúci kapely
Jozef Pamětický a Martin Dravecký