DFS Magdalénka
SK EN

Repertoár

Hrnčiarska tematika
Hrnčiarska tematika

Majster Kalafúz a hrnčárski škrátci
Strýco črípkár idú!
Svetlá hus

Vinohradnícka tematika
Vinohradnícka tematika

Ve vinohrade
Škorce plašit
Ako deti z Vajnor potešili strýčka Marcina

Vianočné
Vianočné

Vianočná putovačka
Od Lucie do Vianoc
Teraz pekne šeci spolu prichádzame g vášmu stolu

Ostatné
Ostatné

Na panenky a na vojakú
Na pečení chleba
Angl-bangl
Zázračný klobúk
Palicový
Laškový
Obrázky z Myjavy
Kostelec
Zuberec

Spevy
Spevy

Chodenie s lesolou
Masárske spevy
Vajnorské spevy
Regrútske spevy
Vandrúvala blška