DFS Magdalénka
SK EN
Nieco o nas

Detský folklórny súbor Magdalénka ako Občianske združenie, bolo založené v novembri roku 2002. Názov Magdalénka je odvodený od najstaršej odrody hrozna, ktoré sa pestovalo na okolitých svahoch Modry. Súbor navštevujú deti od štyroch do pätnásť rokov. V súčasnosti má okolo 60 členov. Počas svojej existencie súbor získal viacero významných ocenení. Venuje sa scénickému spracovaniu tém blízkych tradičnému spôsobu života v Modre a jej okolí, pre ktoré je charakteristické hrnčiarske remeslo a vinohradníctvo. Autori tanečných a speváckych čísel sa snažia podrobne mapovať etnografiu mesta a okolia Malokarpatského regiónu od Záhoria po Trnavskú rovinu. Samotný folklórny materiál sa snažia upravovať pre potreby javiska čo najmenej, ale v kontexte akéhosi príbehu, alebo situácie, ktorá mohla v minulosti nastať.