DFS Magdalénka
SK EN

Nácviky

Stredná + veľká skup. Maličkí Kapela
Utorok 15:00-17:00 17:00-18:00
Štvrtok 15:00-17:00 17:00-18:00 16:00-19:10